• 1b

Ubezpieczenia osobowe

- kosztów leczenia poza granicami RP

- życiowe

- grupowe

- indywidualne

- zdrowotne

- następstw niebezpiecznych wypadków (NNW)

- szkolne