• 1b

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia gwarancji:

- wadium

- należytego wykonania kontraktu

- usunięcie wadium i usterek